UWAGI DOTYCZĄCE NADSYŁANYCH TEKSTÓW

Tekst wyraźnie dzielimy na akapity.

Należy odróżnić łącznik (-) od myślnika (–). Pierwszego, znacznie krótszego i nigdy nieotaczanego spacjami, używamy na przykład w sytuacjach: biało-czerwona, lewo- i praworęczny. Kod pocztowy 33-251. Myślnika używamy przy dialogach i jako... myślnika. Liczby, a zwłaszcza liczebniki, staramy się pisać słownie, nie za pomocą cyfr.

Stosujemy opcję sprawdzania pisowni. Gorąco zachęcamy do tej opcji.

Zawsze po przecinku występuje spacja (wyjątek: przecinek dziesiętny – 4,12).

Zawsze po kropce występuje spacja (wyjątek: kropka wewnątrz skrótu – m.in., p.n.e).

Przed nawisem otwierającym i po nawiasie zamykającym wstawiamy spację, ale nie używamy spacji „od środka” ( taka wersja jest błędna ).

W tekście literackim unikamy skrótów (czyli między innymi, a nie m.in.)

Zaimki osobowe i dzierżawcze piszemy małą literą (za wyjątkiem listów)!


NIGDY

Nie wstawiaj wcięcia akapitowego za pomocą klawisza spacji; użycie tabulatora też jest niewskazane.

Nie używaj łącznika zamiast myślnika.

Nie wyrównuj tekstu za pomocą spacji.

Nie korzystaj z automatycznego dzielenia wyrazów.

Nie pozbywaj się sierot, czyli jednoliterowych spójników i przyimków z końca wiersza, używając tak zwanej twardej spacji.

Nie otaczaj znaku przecinka, kropki, cudzysłowu, pytajnika lub dwukropka spacjami z obu stron.

Bezwzględnie nie używaj w tekście literackim automatycznego wypunktowania. Funkcję Wypunktowanie i Numeracja należy wyłączyć za każdym razem, gdy się włączy.

Nie wstawiaj emotikonów!!


Redakcja Pokatne.pl
redakcja@pokatne.pl

opowiadania erotyczne

Witamy na Pokatne.pl

Serwis zawiera treści o charakterze erotycznym, przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Decydując się na wejście na strony serwisu Pokatne.pl potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią.

Wchodzę